HENKILÖKUNTA

Ulla-Riitta Hämäläinen-Näsi : Johtaja, perheterapeutti

Ulla-Riitta Hämäläinen-Näsi

Johtaja, perheterapeutti

Ulla-Riitta on psykoterapeutti (Valvira), diakoni ja toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja (TRO). Perheterapia-koulutuksen lisäksi hän on opiskellut paripsykoterapiaa. Työkokemusta Ulla-Riitalla on psykososiaalisesta kuntoutustyöstä ja sopeutumisvalmennuksesta, perhe- ja paripsykoterapiasta sekä lastensuojelun perhekuntoutuksesta. Ulla-Riitta on Tähkän vastuuhenkilö  ja toinen yrittäjistä. Hänen vastuualueisiinsa kuuluu kokonaisjohtamisen  lisäksi mm. terveydenhuollosta vastaaminen ja perhe- ja verkostotyön koordinointi. Ulla-Riitalle Tähkää ympäröivä luonto ja sen hoivamaisema tarjoavat polkuja tutkia yksin ja yhdessä elämää ja löytää siellä aarteita. Myös autonkuljettajan tehtävät ovat mieluisia, sillä hänelle "matkanteko on usein tärkeämpää kuin perille pääsy".

Jouni Aarikka : Vastaava ohjaaja, sosionomi, Silta-ohjaaja, opintovapaalla 1.9.2018 alkaen.

Jouni Aarikka

Vastaava ohjaaja, sosionomi, Silta-ohjaaja, opintovapaalla 1.9.2018 alkaen.

Jounilla on yli 15 vuoden kokemus lastensuojelutyöstä. Tätä ennen hän on työskennellyt mm. seurakunnan nuorisotyössä.  Työssään hän haluaa vahvistaa nuorten omaa osallisuutta aktiivisina yksilöinä ja auttaa heitä nauttimaan arjen pienistä elämyksistä.  Jouni on rehti aikuinen, jonka kuunteleva asenne viestittää arvostavaa asennetta toisia kohtaan. Motto: "Tärkentä on olla läsnä, juuri nyt".  Jouni opiskelee opintovapaalla tavoitteena lapsi- ja perhepalveluiden YAMK-tutkinto.

Matti Näsi : KM, luokanopettaja, työnohjaaja

Matti Näsi

KM, luokanopettaja, työnohjaaja

Matti on toinen yrittäjistä ja Tähkäpolku Oy:n toimitusjohtaja.  Hänellä on pitkä työkokemus koulupuolelta, jossa hän on toiminut yli 20 vuotta opettajana ja rehtorina Hollolassa. Tämän lisäksi Matti on toiminut kouluttajana OPH:n ja STM:n valtakunnallisissa hankkeissa. Hänen vastuualueita ovat yrityksen taloushallinto- ja johtamistyön lisäksi  mm. nuorten yksilöllisen koulupolun valmistelu yhdessä lähikoulujen kanssa, tarvittaessa kotikouluopetus sekä turvallisuusasiat.  Matti toimii myös Tähkän talkkarin roolissa ja huolehtii maatilan monista askareista, joiden seurauksena ympärillä olevilla pelloilla  on jokaisella lapsella mahdollisuus hoitaa kasvimaata, maatilan yhteydessä olevia eläimiä tai harrastaa mieluisiaan asioita. Matilla on tarinarepussaan paljon kertomuksia Tähkän ympäristöstä ja maatilan historiasta, joita hän mielellään kertoo arjen askareiden lomassa. Matin mielestä "majan rakentaminen on jokaisen lapsen perusoikeus".

Sari Tirronen : Lastenhoitaja, lasten ja nuorten erityisohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Sari Tirronen

Lastenhoitaja, lasten ja nuorten erityisohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Sarilla on vahva ammattitaito kohdata lapsia, nuoria ja heidän perheitään. Työhistoria on karttunut hoitotyössä sairaalassa lasten osastoilla, varhaiskasvatuksessa sekä lastensuojelutyössä.  Sari on turvallinen aikuinen, joka on rauhallinen kuuntelija ja vierellä kulkija niin arjessa kuin veneessä ja laavulla luonnon helmassa. Sarin työote on voimavarakeskeinen ja lasta arvostava.  "Kaikissa meissä on hyvyys ja vahvuus, kunhan se vain löydetään."

Marko Lusi : Lähihoitaja, Silta-ohjaaja

Marko Lusi

Lähihoitaja, Silta-ohjaaja

Markolla on työkokemusta mm. lastensuojelutyöstä ja psykiatrisesta kuntoutuksesta. Liikunnallinen ja aktiivinen elämäntapa ovat myös hänen vahvuuksia työssä, samoin kuin hänen rauhallisuutensa. Marko tietää kokemuksesta, että "liikkuva lapsi jaksaa ja voi paremmin". Pienryhmäkoti Tähkässä Marko koordinoi harrastustoimintaa ja toimii turvallisuustyöryhmässä. Perhetyöhön liittyvä Silta-koulutus on antanut lisää hyviä eväitä omaohjaajan työhön ja kohtaamisiin lasten ja perheiden kanssa.

Anne Renwall : Fysioterapeutti NDT, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja

Anne Renwall

Fysioterapeutti NDT, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja

Anne Renwallilla on pitkä kokemus sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustyöstä, mistä sen viimeiset seitsemän vuotta vuodet hän työskenteli erityislasten ja -nuorten sekä heidän perheidensä parissa. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ja erityispedagogiikan opinnot ovat tuoneet hänelle uutta näkemystä lasten ja nuorten kanssa tekemiseen ja työskentelyyn. Tähkässä Annen osaaminen tuo nuoriin "ryhtiä", sillä hän osaa kuntoutuksen ammattilaisena keinot jumpata ja myös hieroa niitä kohdilleen. Anne on multasormi, joka tykkää myös ommella ja luoda kauneutta käsillä. Annelle on tärkeää, että "jokainen lapsi ja nuori tulee kuulluksi sekä hyväksytyksi omana itsenään".

Hannu Sihvonen : Lähihoitaja

Hannu Sihvonen

Lähihoitaja

Hannulla on yli 20 vuoden työkokemus  kasvattajana lastensuojelun sijaishuollossa, missä perhetyö on ollut osa hänen ohjaajan erityistehtäviä työskennellessään neljä vuotta myös perhekeskuksessa Lahdessa. Hannu ei pienistä hätkähdä, vaan suhtautuu kohtaamiinsa asioihin vakaalla otteella unohtamatta ilon pilkettä ja leikinlaskua - varsinkin silloin kun tavoitteena on kuitenkin hoitaa asiat "maalin" saakka. Hannun monipuolinen osaaminen ja kädentaidot ovat osa hänen voimavarojaan työssä, missä yhdessä tekeminen ei kilpaile keskustelevan kulttuurin kanssa vaan missä hän osaa vaalia kumpaakin.

Ulla Kuusonen : MMM, Easel-ohjaaja, talouspäällikkö

Ulla Kuusonen

MMM, Easel-ohjaaja, talouspäällikkö

Ulla on koulutustaustaltaan maa- ja metsätieteiden maisteri, yo-laskentamerkonomi ja Easel-ohjaaja (kokemuksellinen tunne- ja vuorovaikutusvalmentaja). Ennen Tähkää hän työskenteli yritys- ja tilipalveluasiantuntijana maaseudun neuvontasektorilla, painopistealueina GreenCare-, hoiva-, sekä hevosyritykset. Oman sivutoimisen yritystoiminnan kautta Ulla on saanut kokemusta lasten, nuorten ja aikuisten ohjaustyöstä hevostalliympäristössä, missä hän on toteuttanut sosiaalipedagogista hevostoimintaa yhteistyössä terveydenhuollon toimijoiden kanssa.  Ullan tehtäviin kuuluu ohjaustyön lisäksi  kaikki taloushallinnon  tehtävät, ja hän pätevöityy paraikaa nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi työssä oppimalla. Hänen erityinen mielenkiintonsa ja vahvuutensa on eläin- ja luontoavusteisten menetelmien hyödyntäminen arjen ohjaustyössä. Vapaa-aikana Ulla viihtyy hevostalleilla ja koiraihmisenä antaa myös tottelevaisuuskoulutusta. Ullan kasvatusfilosofia nousee arvopohjasta, jossa "jokainen ihminen on arvokas  ja rakastettu omana itsenään, epätäydellisenäkin".

Anna Nurmela : Sairaanhoitaja/ terveydenhoitaja

Anna Nurmela

Sairaanhoitaja/ terveydenhoitaja

Annan  ammatillisella polulla  on ollut sekä hoito-että kuntoutusalan töitä, joista viimeisin ennen Tähkää toteutui sairaanhoitajana mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa. Hänelle hoitoalan mieluinen  työkokemus liittyy terveydenhoitajan työhön  äitiys- ja lastenneuvolassa  sekä kouluterveydenhuollossa.  Kauneudenhoito- ja puutarha-alan tutkinnoistakin on lastensuojelualalla hyötyä, sillä hän saa iloa luonnosta ja eläimistä yksin ja yhdessä lasten kanssa.  Puutarhuri-Anna nauttii mullan kaivelusta niin vapaa-ajalla kuin Tähkänkin puutarhassa.  Anna on rauhallinen  ja ymmärtäväinen aikuinen, jonka persoonasta löytyy leppoisa ja huumorintajuinen puoli, mikä tulee mielellään näkyväksi  nuorten kanssa arjen askareiden lomassa.  Annan mielestä "elämässä jokaisella olisi hyvä olla asioita, joista unelmoida".

Maria ”Mosse” Saari : Sosionomi, määräaikainen sijainen

Maria ”Mosse” Saari

Sosionomi, määräaikainen sijainen

Mossella on erityisosaamista ja koulutusta monelta alalta, joista on hyötyä niin Tähkän  GreenCare toiminnassa kuin lasten liikunnallisissa vapaa-ajan aktiviteeteissa.  Ennen sosionomin opintoja Mosse työskenteli mm. pieneläinhoitajana ja maatalouslomittajana, ja hän nauttii kun voi  osallistua lasten ja nuorten kanssa eläinten hoitoon ja liikkua luonnossa. Hänen liikunnallinen  elämäntapa ja kilpailu-urheilutausta tulevat näkyväksi myös Tähkän arjessa vaikkapa siinä, että trampoliinin jouset ovat saaneet kyytiä volttien ja temppujen myötä. Mosse arvostaa Tähkässä sen turvallista  ja virikkeellistä kasvuympäristöä ja näkee tärkeänä, että lapset saavat niin rakkautta kuin rajoja voidakseen löytää omat polkunsa elämässä. Mosse on tullut kuuluisaksi hänen naurustaan, mikä tulee kuuluvaksi silloin kun lapset pyytävät häntä ottamaan roolin näyttelijänä.

Kaisa Heikkilä : Sosionomi (AMK), työnohjaaja, ammattillinen opettaja

Kaisa Heikkilä

Sosionomi (AMK), työnohjaaja, ammattillinen opettaja

Tyyne : Pihakoira

Tyyne

Pihakoira

Rodultani olen tiibetinmastiffi, joka on tunnettu viisaudestaan ja kyvystä tulkita ihmisten ajatuksia. Koska olen laumanvartija, seuraan uteliaana pihapiirin elämää näköalapaikaltani pihalla sijaitsevassa tarhassa. Erityisesti pidän lempipaikastani eteisessä ja ulko-ovella haukun vieraat vain ilmoittaakseni, että meille on tulossa kyläilijöitä. Luonteeltani olen leikkisä ja nimeni mukaisesti olen rauhallinen ja ystävällinen. Viihdyn parhaiten ihmisten seurassa ja perustehtäväni on kuulua joukkoon ja huolehtia omalla koiramaisella tavallani siitä, että jokainen voisi viihtyä Tähkässä. Erityisen paljon pidän siitä, että saan osakseni silittelyä. Joka päivä minun kanssani kuljetaan teillä ja metsäpoluilla, missä ei koskaan ole tylsää.