Hanna

Hanna

Hannalla on kokemusta lastensuojelun avohuollosta, mutta erityisesti sijaishuollosta. Hän on toiminut useita vuosia lastenkodin johtajana ja henkilöstön esimiehenä.

Hannan kokemuksen mukaan Tähkän upea maalaisympäristö tukee rauhoittumista ja luonto on koko ajan läsnä. Hanna on osaltaan luomassa lapsille ja nuorille turvallisuuden tunnetta ja kokemusta, että yhdessä olemme enemmän. Jokaisella on oma paikkansa ja tarkoituksensa ja voimme tukea toinen toisiamme. Hanna pitää tärkeänä mm. turvallisuutta, avoimuutta, korvaavia kokemuksia, myötätuntoa, huumoria ja unelmointia.

"Elämä antaa meille takaisin sen, minkä annamme toisillemme."