Tervetuloa pienryhmäkoti Tähkän nettisivuille

Pienryhmäkoti Tähkä on tunnelmaltaan kodinomainen pieni lastensuojeluyksikkö, joka sijaitsee Hollolan kirkonkylällä maalaismiljöössä.

Toimitilat

Tähkän miljöö

Toimintaperiaatteet

Toiminta ja arvot

Henkilökunta

Tähkän tiimi

Olemme Tähkäpolun varrella

Tähkä on yksityinen Tähkäpolku Oy:n omistama lastensuojeluyksikkö Hollolan kirkonkylällä. Tarjoamme kodinomaisen, turvallisen ja virikkeellisen sijaishuoltopaikan seitsemälle 6-18 vuotiaalle huostaanotetulle tai avohuollon tukitoimena sijoitetulle lapselle/nuorelle.

"Kun joka päivä edes pienen hetken kylvät hyvyyttä toisten elämään, saat vanhana vaeltaa tähkäpäiden keskellä. Ne kohoavat rakkauden, ystävyyden ja ilon pellolla.”

- Emil Frommel
painopistealueet
Innostumme siitä mitä teemme, ja haluamme olla jyvällä

Meille terapeuttisen laitoskasvatuksen lähtökohtana on, että sen toiminta on suunnitelmallista, tavoitteellista ja kuntouttavaa. Arjen toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja lasten osallisuus ovat osa Tähkän kulttuuria.

Green Care on luonto-, eläin- ja maatila-avusteisten menetelmien ammattimaista käyttöä hoito- ja kasvatustyössä. Tavoitteenamme on auttaa jokaista löytämään oma paikkansa ympäröivässä luonnossa ja oppia käyttämään luonnon moninaista rauhoittavuutta oman elämän voimavarana.

Maatilan ja viherympäristön hoitoon osallistuminen, luonnossa retkeily, ympäröivän luonnon elämyksellisyyden oivaltaminen ja oman aktiivisuuden lisääminen ovat Green Care ajattelun arkisia ilmenemismuotoja.

Tähkäpolussa on vahva toimintakulttuuri, jossa lapsen koulupolun valmistelu ja kolunkäynnin tukeminen toteutuvat vastavuoroisessa ja tiiviissä yhteistyössä koulun opetushenkilöston ja oppilaskuollon kanssa.

Mikäli sijoitetun lapsen normaali koulunkäynti ei onnistu, järjestämme kotikouluopetusta yhteistyössä koulun kanssa.

Valmistelemme opinpolkuja aina työhön ja ammattiin saakka.

Näemme lapsen osana omaa perhesysteemiään, kuljemme perheen rinnalla ja tuemme heitä jaetun vanhemmuuden tehtävässä.

Huomiomme myös lapsen muun verkoston ja sukulaiset. Lapsen perhe ja lähiverkosto ovat mukana siten, että polku lapsen ja hänen lähiverkostonsa välillä ei nurmetu sijoituksen aikana.

Tavoitteeme on vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä suhdetta ja tukea vanhemmuutta lapsen mahdollista kotiutumista silmällä pitäen.

Tarkastele linkitettyä tiedostoa: Omavalvontasuunnitelma

Hollolan kirkonkylän maalaismiljöö

Mahdollisuus harrastaa, rauhoittua ja saada elämyksiä ympäröivästä luonnosta.

YHTEISTYÖ

YHTEISELLÄ JYVÄLLÄ