Agoston

Agoston

Agoston on unkarilainen, joka on asunut Suomessa 10 vuotta ja opiskellut sosionomiksi Helsingissä. Ennen Tähkää hän työskenteli englanninkielisen päiväkodin johtajana. Agostonilla on myös kokemusta erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kohtaamisesta sekä eri kulttuureista työskenneltyään mm. pakolaistyössä ja päivätoiminnassa vammaispalvelussa.

"Life is a tragedy but it does not need to be hell."