Ulla-Riitta : Tähkän vastuuhenkilö, Perheterapeutti, psykoterapeutti, TRO

Ulla-Riitta

Tähkän vastuuhenkilö, Perheterapeutti, psykoterapeutti, TRO

Ulla-Riitta on yrityksen palvelutoiminnan johtaja ja toinen yrittäjistä. Hän on psykoterapeutti (Valvira), diakoni ja toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja (TRO). Perheterapia-koulutuksen lisäksi hän on opiskellut paripsykoterapiaa. Työkokemusta Ulla-Riitalla on psykososiaalisesta kuntoutustyöstä ja sopeutumisvalmennuksesta, perhe- ja paripsykoterapiasta sekä lastensuojelun perhekuntoutuksesta. Ulla-Riitan erityistehtäviä ovat perhetyö ja henkilöstöasiat. Tähkää ympäröivä luonto ja sen hoivamaisema tarjoavat hänelle polkuja tutkia yksin ja yhdessä elämää ja löytää siellä aarteita. Myös autonkuljettajan tehtävät ovat mieluisia, sillä "matkanteko on usein tärkeämpää kuin perille pääsy".

Anna : Vastaava ohjaaja, sairaanhoitaja/terv.hoitaja AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, Silta-ohjaaja

Anna

Vastaava ohjaaja, sairaanhoitaja/terv.hoitaja AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, Silta-ohjaaja

Anna on monialainen ammattilainen, jolla on lastensuojelun sijaishuollon lisäksi kokemusta myös hoito- ja kuntoutusalalta. Niistä viimeisin ennen Tähkää toteutui sairaanhoitajana mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa ja sitä ennen terveydenhoitajana äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa.

Anna saa iloa luonnosta ja eläimistä yksin ja yhdessä lasten kanssa. Puutarhuri-Anna nauttii mullan kaivelusta niin vapaa-ajalla kuin Tähkänkin puutarhassa.

Anna on rauhallinen  ja ymmärtäväinen aikuinen, jonka persoonasta löytyy leppoisa ja huumorintajuinen puoli, mikä tulee mielellään näkyväksi  nuorten kanssa arjen askareiden lomassa.  Annan mielestä "elämässä jokaisella olisi hyvä olla asioita, joista unelmoida".

Marko : Lähihoitaja, Silta-ohjaaja

Marko

Lähihoitaja, Silta-ohjaaja

Markolla on työkokemusta mm. lastensuojelutyöstä, psykiatrisesta kuntoutuksesta sekä lasten ja nuorten tukihenkilönä toimimisesta.

Marko on levollinen isähahmo ja turvallinen aikuinen. Lapset tietävät kokemuksesta, että kasvattajana hän on lempeä ja napakka, jonka kanssa asiat sujuvat maaliin asti. Työkaverit tuntevat Markon luotettavana tiimipelaajana. Turvallisuutta viestivän olemuksensa kautta hän vahvistaa levollista ilmapiiriä, missä rauhoittuminen ei kuitenkaan tapahdu leikinlaskun kustannuksella, vaan sitä taitavasti viljellen.
Markon liikunnallisuus ja urheileva elämäntapa ovat vahvuuksia niin vapaa-ajalla kuin työssä, samoin hänen rauhallisuutensa. Tästä esimerkkinä jo kaksinkertainen Mölkky-pelin maailmanmestaruus. Marko viekin mielellään lapsia liikunnan pariin, sillä hän tietää kokemuksesta, että "liikkuva lapsi jaksaa ja voi paremmin". Perhetyöhön liittyvä Silta-koulutus on antanut lisää hyviä eväitä omaohjaajan työhön ja kohtaamisiin lasten ja perheiden kanssa. Marko pitää lapsista ja näkee jokaisen ihmisen olevan yhtä arvokas.

Susanna : Nuoriso- ja yhteisöohjaaja, opiskelee sosionomiksi

Susanna

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja, opiskelee sosionomiksi

Kasvatusalan opinnot ja rohkaiseva kokemus nuorten kanssa työskentelystä lastensuojelun sijaishuollossa avasi polun Susannalle Tähkän ohjaajaksi, jossa hän työn ohella jatkaa sosionomi-opintoja.

Susanna on valoisa nuori aikuinen, jonka vastuullinen tapa heittäytyä asioiden äärelle antaa lapsille ja nuorille esimerkin tekemisen meiningistä, missä kaikilla on tilaa olla mukana oppimassa. Susannan vahvuuksia ovat heittäytymisen lisäksi luovuus ja huumorintaju, jonka tuotoksena on helppo yhtyä myös hänen iloiseen nauruunsa arjen askareiden lomassa.
Susanna luo ympärilleen viihtyisyyttä ja Tähkässä hänet löytää usein jonkun asian äärellä järjestelemässä tai sisustamassa. Luonto ja musiikki ovat Suskulle tärkeitä voimavaroja niin vapaa-ajalla kuin työn äärellä lasten kanssa.

"Anna minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa, mitkä voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan."

Saara : Sosionomi AMK

Saara

Sosionomi AMK

Saara on sosiaalialan ammattilainen, joka on toiselta ammatiltaan valokuvaaja. Saara on työskennellyt perhe- ja sosiaaliohjaajana vastaanottokeskuksessa maahanmuuttajien parissa, lastensuojelun avopalveluiden perhekuntoutustyössä sekä turvakodissa ja ammatillisena tukihenkilönä nuorten itsenäistymiseen ja asumiseen liittyvissä asioissa.

Musikaalinen Saara on elämäniloinen, luova ja empaattinen aikuinen. Helposti lähestyttävänä persoona Saaran lähellä on myös lasten helppo olla, sillä hänen huumorintaju, uteliaisuus ja kiinnostus oppia uutta antavat tilaa inspiroivalle ihmettelylle. Tämä tulee esille arjessa vaikkapa taimien kasvattamisessa ja pianon soiton sävelissä, mikä ilahduttaa niin lapsia kuin aikuisiakin.

Saaran erityisenä kiinnostuksen kohteena on sosiaalialan ja valokuvauksen yhdistäminen työssä valokuvan voimauttavaa vaikutusta hyödyntäen.  Hän tekee mielellään lasten ja nuorten kanssa asioita myös eläinten ja luonnon parissa, joista erityisesti hevosten kanssa puuhailu ovat lähellä Saaran sydäntä. Tähkässä hän toteuttaa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjausta yhteistyössä läheisen hevostallin kanssa.

Vapaa-ajalla Saara liikkuu oman koiran kanssa ja harrastaa avantouintia, mihin hän tutustuttaisi mielellään kaikki muutkin sen upean lajin pariin.

Saara jakaa Tähkän arvomaailman, jossa luontoarvot ovat hänelle tärkeitä kuten yhdenvertaisuus, reiluus sekä kaikkien ihmisten arvostaminen sellaisina kuin he ovat. Hän haluaa auttaa ja tukea nuoria kulkemaan elämässä omannäköistä polkua, jossa jokainen voisi kokea olevansa hyväksytty ja rakastettu.

Emilia : Kasvatustieteen kandi, maisteriopinnot meneillään.

Emilia

Kasvatustieteen kandi, maisteriopinnot meneillään.

Emilia on koko ikänsä työskennellyt lasten ja nuorten parissa päätyen harrastusten ja nuoriso-ohjaajan työtehtävien kautta opiskelemaan luokanopettajaksi. Kasvatusalan opintoja hän on tehnyt Itä-Suomen yliopistossa työskennellen opintojen ohessa luokanopettajan sijaisena kouluilla usean vuoden ajan. Viimeisin työkokemus ennen Tähkää Emilialla toteutui erityisluokanopettajana pienryhmässä, jonka oppilailla oli erityisen ja neuropsykiatrisen tuen tarpeita.

Emilia on kuunteleva, luotettava ja välittävä aikuinen, jonka luokse lapset ja nuoret tietävät aina voivansa mennä asiassa kuin asiassa. Emilian ystävällisyys ja turvallinen olemus jo vakuuttaa, että asiat saadaan kyllä selvitettyä, kunhan annetaan tilaa ja aikaa keskustelulle ja kuullaan kaikkia osapuolia. Työryhmässä Emilia on kuuluisa iloisesta naurustaan sekä kuuntelevasta ja toimeentarttuvasta asenteestaan.

Yhteistyön tekeminen erilaisten ihmisten ja ammattilaisten kanssa ja toisaalta vastuunotto omasta tekemisestä ja tontista ovat Emilian vahvuuksia. Hänen rauhallinen ja ammatillinen tapa toimia tilanteessa kuin tilanteessa höystettynä humoristisella otteella työhön takaavat sen, että harvoin tulee vastaan tilannetta, jossa Emilia jäisi toimettomaksi.

Emilian vankka kokemus lapsiryhmän ohjaamisesta, yksilöllisten ja lapsilähtöisten toimintatapojen ja tekemisen suunnittelusta ja vahvasti strukturoidun kouluarjen pyörittämisestä ovat hyödyllisiä myös lastensuojelun sijaishuollon näkökulmasta. Sosiaalialalle
hän päätyi sen vuoksi, koska hänelle on tärkeää saada tehdä työtä kokonaisvaltaisesti hyödyntämällä sen monipuolisia mahdollisuuksia toteuttaa näkyään kasvattajana.
Emilian erityinen mielenkiinnon kohde on saada hyödyntää neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä arjen hoito- ja kasvatustyön tehtävissä, missä hänen pedagoginen osaaminen rikastuttaa koko tiimin osaamista.

Vapaa-ajalla Emilia nauttii luonnossa liikkumisesta koiriensa kanssa, uintiretkistä järvellä, lukemisesta, elokuvien katselusta ja mökkeilystä. Ulkona puuhailu on aina mukavaa, mutta kukkapenkin kitkemisen sijaan Emilian löytää ennemmin ruohonleikkurin tai trimmerin ohjaksista.

Sanna-Mari : Lähihoitaja

Sanna-Mari

Lähihoitaja

Sanna-Mari on hoitotyön ammattilainen, jonka työkokemus vanhusten parissa kymmenen vuoden ajalta on ollut arvokas matka rinnalla kulkijana hoitajan tehtävissä. Sanna-Marin polku lastensuojelun sijaishuollon kentälle avautui jatko-opintojen kautta Tähkään, ja hän opiskelee tällä hetkellä sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan lisäksi lasten ja nuorten osaamisalaa työn ohessa.

Kasvattajana Sanna-Marille on tärkeää voida vaikuttaa siihen, että lapsilla ja nuorilla olisi turvallinen ja tasapainoinen kasvuympäristö. Osaavien ja sydämellä työtä tekevien ihmisten kanssa on hyvä tehdä yhteistyötä, jossa rinnalla kulkijan tehtävä myös lasten ja nuorten kanssa avautuu kykynä ymmärtää ja kuunnella sekä pyrkimyksenä huomioida ja nähdä heidän oma näkemys asioissa. Sanna-Mari kokee tärkeänä tukea myös vanhempia ja nuoren perhettä heidän jaksamisessaan sekä ottaa heidän mielipiteet ja näkemykset huomioon.
Huumorintajuinen ja empaattinen Sanna-Mari on työkavereiden mielestä luotettava, huolellinen ja toimeentarttuva tekijä.

Sanna-Mari on naimisissa ja kahden kouluikäisen pojan äiti, joka tykkää liikkua ja viettää vapaa-aikaa perheen parissa. Kasvun ihmeitä hänestä on mukava seurata kasvattamalla kasviksia siemenestä asti ja innostua käsillä tekemisestä.

Tähkässä Sanna-Marista on hienoa, kun luonto on lähellä ja metsään on mahdollisuus mennä lasten ja nuorten kanssa päivittäin. Luontosuhteen vaaliminen lisää myös mielen hyvinvointia.

Mira : Nuoriso- ja yhteisöohjaaja, tuntityöntekijä

Mira

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja, tuntityöntekijä

Miran ammatillisella polulla hänelle avautui uudelleenkoulutuksen myötä uusi työkenttä lastensuojelun sijaishuollossa, jossa hän ehti tehdä töitä useassa eri pienryhmäkodissa ennen kuin päätyi Tähkän yhteisöön vakituiseksi tuntityöntekijäksi vuonna 2021. Tähkässä Mira arvostaa mielen hyvinvointia ruokkivaa luontoympäristöä ja kulttuuria, jossa sen arvomaailma kohtaa oman näkemyksen turvallisesta ja toisia kunnioittavasta tavasta kohdata niin lapsia kuin työkentän toimijoita ja tiimin jäseniä.

Mira on koulutettu kokemusasiantuntija ja tukihenkilö, jolla on kokemusta kiusattujen nuorten kysymyksistä toimittuaan myös ohjaajana näiden vakavien kysymysten kanssa askaroiville nuorille ja heidän perheilleen. Miraa voikin luonnehtia tsempparina, joka on omien erilaisten elämänkokemustensa kautta esimerkki ei pelkästään taistelijana vaan lähimmäisenä, jonka valoisa elämänasenne vahvistaa kokemusta voimavaralähtöisen ajattelun merkityksestä hyvän ja onnellisen elämän mahdollistajana.

Mira on iloinen ja energinen perheenäiti ja työkaveri, jolta ei huumori ja nauru lopu. Vapaa-ajallaan hän nauttii ulkoilusta ja ajattomasta tekemisestä kahden alakouluikäisen lapsen, miehen ja koiran kanssa. Hän pitää matkailusta ja suhtautuu uteliaasti elämään, jossa sen sykettä on mukava seurailla vaikka istuskellen kahviloissa perheen kanssa.

”Erilaisuus on rikkautta ja sen tunnistaminen ja hyväksyminen kannattelee voimavarana elämässä.”

Anne : Lähihoitaja, laitoshuoltaja, tuntityöntekijä

Anne

Lähihoitaja, laitoshuoltaja, tuntityöntekijä

Anne on ystävällinen yökkö, joka huolehtii lasten ja nuorten turvallisesta yöstä Tähkässä ja huolittelee sen paikkoja yhtä sydämellisesti kuin saattelee lapsia aamulla koulutielle. Tarvittaessa hän tekee yövuoron myös naapurin Silmussa.

Annella on lastensuojelutyön lisäksi työkokemusta perhetyöstä lapsiperheiden kotipalvelussa sekä hoitotyöstä vanhusten ja kehitysvammaisten parissa.

Kasvattajan roolissa Annelle on tärkeä oikeudenmukaisuus ja tasapaino oikeuksien ja velvollisuuksien jakautumisessa kuten ongelmien ratkominen puhumalla. Järkevä kuluttaminen, ekologisuus, luonnon- ja eläintensuojelu, huolellisuus arjen käytännöllisten asioiden hoitamisessa ja kädentaidot ovat asioita, joiden opettaminen olisi hänestä jokaiselle lapselle hyödyllistä.

Annen vahvuuksia ovat kädentaidot, aloitteellisuus ja kyky kohdata empaattisesti toisia lähestyen. Lapset tietävät kokemuksesta, että hän on hyvä kuuntelija, jonka kanssa jutusteluhetket ennen nukkumaanmenoa rauhoittavat saamaan unen päästä kiinni.
Anne kokee, että Tähkässä saa olla ja työskennellä omaa persoonaa piilottamatta. Anne arvostaa tuttua työporukkaa, jolla on sydämen sivistystä. Hoitotyössä tärkeimmät työkalut ovat hänen mukaansa toista ihmistä kunnioittava asenne ja taito asettua ”samalle tasolle”, joiden omakohtainen oppiminen avaa oivalluksia työn merkityksellisyydestä.

Vapaa-ajalla Anne rentoutuu käsitöitä tehden, puutarhassa ja mökillä, missä seurana puolison lisäksi kulkee iäkäs kissarouva ”Kurppa”. Anne on naimisissa ja hänellä on kaksi aikuista lasta, joista esikoinen menehtyi nuorena. Perhe on iloissa ja suruissa suuri voimavara kuin myös luonto.

Tyyne : Pihakoira

Tyyne

Pihakoira

Rodultani olen tiibetinmastiffi, joka on tunnettu viisaudestaan ja kyvystä tulkita ihmisten ajatuksia. Koska olen laumanvartija, seuraan uteliaana pihapiirin elämää näköalapaikaltani pihalla sijaitsevassa tarhassa. Erityisesti pidän lempipaikastani eteisessä ja ulko-ovella haukun vieraat vain ilmoittaakseni, että meille on tulossa kyläilijöitä. Luonteeltani olen leikkisä ja nimeni mukaisesti olen rauhallinen ja ystävällinen. Viihdyn parhaiten ihmisten seurassa ja perustehtäväni on kuulua joukkoon ja huolehtia omalla koiramaisella tavallani siitä, että jokainen voisi viihtyä Tähkässä. Erityisen paljon pidän siitä, että saan osakseni silittelyä. Joka päivä minun kanssani kuljetaan teillä ja metsäpoluilla, missä ei koskaan ole tylsää.