Ulla-Riitta : Tähkän vastuuhenkilö, Perheterapeutti, psykoterapeutti, TRO

Ulla-Riitta

Tähkän vastuuhenkilö, Perheterapeutti, psykoterapeutti, TRO

Ulla-Riitta on yrityksen palvelutoiminnan johtaja ja toinen yrittäjistä. Hän on psykoterapeutti (Valvira), diakoni ja toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja (TRO). Perheterapia-koulutuksen lisäksi hän on opiskellut paripsykoterapiaa. Työkokemusta Ulla-Riitalla on psykososiaalisesta kuntoutustyöstä ja sopeutumisvalmennuksesta, perhe- ja paripsykoterapiasta sekä lastensuojelun perhekuntoutuksesta. Ulla-Riitan erityistehtäviä ovat perhetyö ja henkilöstöasiat. Tähkää ympäröivä luonto ja sen hoivamaisema tarjoavat hänelle polkuja tutkia yksin ja yhdessä elämää ja löytää siellä aarteita. Myös autonkuljettajan tehtävät ovat mieluisia, sillä "matkanteko on usein tärkeämpää kuin perille pääsy".

Anna : Vastaava ohjaaja, Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, Silta-ohjaaja

Anna

Vastaava ohjaaja, Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, Silta-ohjaaja

Anna on monialainen ammattilainen, jolla on lastensuojelun sijaishuollon lisäksi kokemusta myös hoito- ja kuntoutusalalta. Niistä viimeisin ennen Tähkää toteutui sairaanhoitajana mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa ja sitä ennen terveydenhoitajana äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa.
Tällä hetkellä Anna täydentää osaamistaan opiskelemalla työn ohessa neuropsykiatriseksi valmentajaksi.

Anna saa iloa luonnosta ja eläimistä yksin ja yhdessä lasten kanssa. Puutarhuri-Anna nauttii mullan kaivelusta niin vapaa-ajalla kuin Tähkänkin puutarhassa.

Anna on rauhallinen  ja ymmärtäväinen aikuinen, jonka persoonasta löytyy leppoisa ja huumorintajuinen puoli, mikä tulee mielellään näkyväksi  nuorten kanssa arjen askareiden lomassa.  Annan mielestä "elämässä jokaisella olisi hyvä olla asioita, joista unelmoida".

Marko : Lähihoitaja, Silta-ohjaaja

Marko

Lähihoitaja, Silta-ohjaaja

Markolla on työkokemusta mm. lastensuojelutyöstä ja psykiatrisesta kuntoutuksesta. Liikunnallinen ja aktiivinen elämäntapa ovat myös hänen vahvuuksia työssä, samoin kuin hänen rauhallisuutensa. Marko tietää kokemuksesta, että "liikkuva lapsi jaksaa ja voi paremmin". Pienryhmäkoti Tähkässä Marko koordinoi harrastustoimintaa ja toimii turvallisuustyöryhmässä. Perhetyöhön liittyvä Silta-koulutus on antanut lisää hyviä eväitä omaohjaajan työhön ja kohtaamisiin lasten ja perheiden kanssa.

Susanna : Nuoriso- ja yhteisöohjaaja, opiskelee sosionomiksi

Susanna

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja, opiskelee sosionomiksi

Kasvatusalan opinnot ja rohkaiseva kokemus nuorten kanssa työskentelystä lastensuojelun sijaishuollossa avasi polun Susannalle Tähkän ohjaajaksi, jossa hän työn ohella jatkaa sosionomi-opintoja.

Susanna on valoisa nuori aikuinen, jonka vastuullinen tapa heittäytyä asioiden äärelle antaa lapsille ja nuorille esimerkin tekemisen meiningistä, missä kaikilla on tilaa olla mukana oppimassa. Susannan vahvuuksia ovat heittäytymisen lisäksi luovuus ja huumorintaju, jonka tuotoksena on helppo yhtyä myös hänen iloiseen nauruunsa arjen askareiden lomassa.
Susanna luo ympärilleen viihtyisyyttä ja Tähkässä hänet löytää usein jonkun asian äärellä järjestelemässä tai sisustamassa. Luonto ja musiikki ovat Suskulle tärkeitä voimavaroja niin vapaa-ajalla kuin työn äärellä lasten kanssa.

"Anna minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa, mitkä voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan."

Leena : Sosiaaliohjaaja, sosionomi

Leena

Sosiaaliohjaaja, sosionomi

Leena on kuntoutuksen  ja sosiaalialan ammattilainen, jolla on  yli 20 vuoden laaja-alainen työkokemus kehitysvammapsykiatriasta, yhteisöhoidosta ja seksuaaliohjauksesta. Näihin sisältyvien opintojen lisäksi Leenalla on myös perhetyön koulutus ja pitkä kokemus psykososiaalisen työn kentällä. Leenan erikoisosaamisaluetta ovat neuropsykiatrinen ja psykiatrinen hoitotyö, perhetyö sekä seksuaaliohjaus. Tähkässä Leena pitää tärkeänä mutkatonta yhteistyötä lasten ja nuorten perheiden sekä läheisverkoston kanssa kuin myös nuorten yksilöllistä huomiointia ja yhdessä tekemistä.  Toiminnallisena ihmisenä hän tykkää myös vetää erilaisia ryhmiä vaikka sienestyksestä jalkapalloon.

Leena on reipas ja  dynaaminen persoona, joka on helposti lähestyttävä ilopilleri.  Hän on Tähkän lapsiryhmässä ottanut mieluusti mummon roolin, joka remseän nuorekkaalla olemuksellaan luo ympärille hyvän tuulen ilmapiiriä.  Vapaa-ajalla Leena remontoi taloa, ulkoilee aktiivisesti luonnossa ja viihtyy perheen parissa.

Katja : Lähihoitaja, opiskelee silta-ohjaajaksi

Katja

Lähihoitaja, opiskelee silta-ohjaajaksi

Katjalla on pitkä työhistoria hoitajana varhaiskasvatuksessa sekä työkokemusta myös vanhus-, päihde- ja mielenterveystyöstä.
Siirtyminen lastensuojelun sijaishuollon kentälle oli luonteva askel kasvattajan tehtävissä, jossa hän ymmärtää arjen struktuurin, kodinomaisen kasvuympäristön ja lasten osallisuuden merkityksen, jossa oman elämän valmiuksia harjoitellaan arkeen kuuluvissa askareissa. Katja hyödyntää mielellään erilaista osaamistaan arjen ohjaustyössä, jossa myös hänen ravitsemusalan koulutus on makoisassa käytössä. Katjalle on tärkeää lasten ja nuorten yksilöllinen kohtaaminen ja sensitiivisyys, jossa on tilaa niin jämäkkyydelle kuin hauskalle höpsöttelylle ja huumorille.

Tähkässä Katja arvostaa sen myönteistä ilmapiiriä ja erityisesti luonnon kauneutta ja mahdollisuuksia luoda lapsille arjen keskelle virikkeitä ja pysähtymistä hetkeen yhdessä toisten kanssa.

Katja on tunnettu hersyvästä naurustaan ja luotettavana kanssakulkijana, joka luo ympärilleen yhteisen tekemisen meininkiä ja hyvän mielen säveliä. Hänen rakas harrastus on laulaminen ja kuorotoiminta EtCetera -lauluryhmässä sekä liikunta salilla tai GospelLattareissa.

”Onni on mielentila, asenne, minkä voi saavuttaa opettelemalla ja harjoittelemalla sitä juuri tässä hetkessä”.

Riina : Lähihoitaja, sosionomi

Riina

Lähihoitaja, sosionomi

Riina on toiminut lastensuojelussa yli kymmenen vuotta. Hänen osaamisaluetta on myös mielenterveys- ja päihdetyö. Riinan työotetta ohjaa dialogisuus sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Lasten kohtaamisessa hänelle on tärkeää huomioida heidän yksilöllisyytensä ja jokaisen jalkojen erityisen polun.

Kasvattajana Riina on lämmin ja huolehtiva. Hänen mukaansa jokaisen lapsen perusoikeus on saada tuntea "Sinä olet tärkeä”. Arjessa Riina haluaa välittää turvallisuutta ja yhteenkuuluvuuden kokemusta, joiden kautta lapsella on mahdollisuus vahvistua ja eheytyä.

Riina uskoo perhetyön tärkeyteen, koska olennainen osa lapsen hyvinvointia on hänen perheensä. Perheen ja vanhempien tukeminen sekä heidän osallisuuden tunne lapsen elämää koskevissa asioissa luo lapselle kuvan, että hänen elämänsä aikuiset haluavat toimia yhdessä lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kotona Riinaa odottaa irlanninsetteri Felix, joka pitää arjen aktiivisena. Riina on paljasjalkainen maalaistyttö Jaalasta ja kasvanut luonnon keskellä. Hän nauttii metsissä samoilusta; kesällä koriin löytää marjat ja syksyllä kantarellit sekä suppilot, jos silmä ne löytää.

Tähkään Riinan tie löytyi arvojen ja luonnon arvostamisen myötä. Nykyaikana lapset viettävät liikaa aikaa laitteiden edessä. Luonto ja liikunta taas luovat hyvinvointia. Siihen Riina uskoo lujasti.

Markus : ohjaaja, tradenomi (AMK), kokki

Markus

ohjaaja, tradenomi (AMK), kokki

Markus on monialainen ammattilainen, joka on toiminut mm. nuorten koulutustehtävissä, niin kotimaassa kuin kansainvälisellä kentällä sekä toiminut maahanmuuttajien kotouttamisen asiantuntijana. Parhaillaan hän opiskelee lähihoitajan tutkintoa. Markuksen ammatillisia vahvuuksia on monikulttuurisissa yhteisöissä toimiminen, tavoitteellinen kasvatustyö sekä koulutussuunnittelu. Tätä kokemusta hän mielellään hyödyntää myös Tähkässä, jossa hän jakaa erityisen vastuutehtävän koulunkäynnin tuesta lapsille ja nuorille.

Itseään kuvaillessa Markus toteaa olevansa valossa kulkeva sunnuntai-lapsi. Iloisuus, positiivisuus, leikkisyys ja pilke silmäkulmassa ovat hänen tunnusmerkkejään, niin työssä kuin vapaalla. Hän heittäytyy täydellä innolla tehtävään kuin tehtävään. Hän on myös ammattitaitoinen kokki ja pitää mielellään väen maukkaan ja terveellisen ruoan parissa.

Markus on taitava käsistään ja mielellään rakentelee ja puuhastelee kaikenlaista linnunpöntöistä hirsitöihin. Vapaa-ajalla hänet yleensä löytää metsästä, järveltä tai elokuvien, musiikin ja hyvän ruoan parista.

Tähkässä hän arvostaa sen ilmapiiriä ja arvomaailmaa, jossa saa tehdä työtä sydämellä - kädet mullassa, luonnon läheisyydessä.

"Pimeys ei voi karkottaa pimeyttä: vain valo voi tehdä sen”

Agoston : Tuntityöntekijä, Sosionomi

Agoston

Tuntityöntekijä, Sosionomi

Agoston on unkarilainen, joka on asunut Suomessa 10 vuotta ja opiskellut sosionomiksi Helsingissä. Ennen Tähkää hän työskenteli englanninkielisen päiväkodin johtajana. Agostonilla on myös kokemusta erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kohtaamisesta sekä eri kulttuureista työskenneltyään mm. pakolaistyössä ja päivätoiminnassa vammaispalvelussa.

"Life is a tragedy but it does not need to be hell."

Tyyne : Pihakoira

Tyyne

Pihakoira

Rodultani olen tiibetinmastiffi, joka on tunnettu viisaudestaan ja kyvystä tulkita ihmisten ajatuksia. Koska olen laumanvartija, seuraan uteliaana pihapiirin elämää näköalapaikaltani pihalla sijaitsevassa tarhassa. Erityisesti pidän lempipaikastani eteisessä ja ulko-ovella haukun vieraat vain ilmoittaakseni, että meille on tulossa kyläilijöitä. Luonteeltani olen leikkisä ja nimeni mukaisesti olen rauhallinen ja ystävällinen. Viihdyn parhaiten ihmisten seurassa ja perustehtäväni on kuulua joukkoon ja huolehtia omalla koiramaisella tavallani siitä, että jokainen voisi viihtyä Tähkässä. Erityisen paljon pidän siitä, että saan osakseni silittelyä. Joka päivä minun kanssani kuljetaan teillä ja metsäpoluilla, missä ei koskaan ole tylsää.