Ulla-Riitta : Tähkän vastuuhenkilö, Perheterapeutti, psykoterapeutti, TRO

Ulla-Riitta

Tähkän vastuuhenkilö, Perheterapeutti, psykoterapeutti, TRO

Ulla-Riitta on yrityksen palvelutoiminnan johtaja ja toinen yrittäjistä. Hän on psykoterapeutti (Valvira), diakoni ja toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja (TRO). Perheterapia-koulutuksen lisäksi hän on opiskellut paripsykoterapiaa. Työkokemusta Ulla-Riitalla on psykososiaalisesta kuntoutustyöstä ja sopeutumisvalmennuksesta, perhe- ja paripsykoterapiasta sekä lastensuojelun perhekuntoutuksesta. Ulla-Riitan erityistehtäviä ovat perhetyö ja henkilöstöasiat. Tähkää ympäröivä luonto ja sen hoivamaisema tarjoavat hänelle polkuja tutkia yksin ja yhdessä elämää ja löytää siellä aarteita. Myös autonkuljettajan tehtävät ovat mieluisia, sillä "matkanteko on usein tärkeämpää kuin perille pääsy".

Anna : Vastaava ohjaaja, sairaanhoitaja/terv.hoitaja AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, Silta-ohjaaja

Anna

Vastaava ohjaaja, sairaanhoitaja/terv.hoitaja AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, Silta-ohjaaja

Anna on monialainen ammattilainen, jolla on lastensuojelun sijaishuollon lisäksi kokemusta myös hoito- ja kuntoutusalalta. Niistä viimeisin ennen Tähkää toteutui sairaanhoitajana mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa ja sitä ennen terveydenhoitajana äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa.

Anna saa iloa luonnosta ja eläimistä yksin ja yhdessä lasten kanssa. Puutarhuri-Anna nauttii mullan kaivelusta niin vapaa-ajalla kuin Tähkänkin puutarhassa.

Anna on rauhallinen  ja ymmärtäväinen aikuinen, jonka persoonasta löytyy leppoisa ja huumorintajuinen puoli, mikä tulee mielellään näkyväksi  nuorten kanssa arjen askareiden lomassa.  Annan mielestä "elämässä jokaisella olisi hyvä olla asioita, joista unelmoida".

Marko : Lähihoitaja, Silta-ohjaaja

Marko

Lähihoitaja, Silta-ohjaaja

Markolla on työkokemusta mm. lastensuojelutyöstä, psykiatrisesta kuntoutuksesta sekä lasten ja nuorten tukihenkilönä toimimisesta.

Marko on levollinen isähahmo ja turvallinen aikuinen. Lapset tietävät kokemuksesta, että kasvattajana hän on lempeä ja napakka, jonka kanssa asiat sujuvat maaliin asti. Työkaverit tuntevat Markon luotettavana tiimipelaajana. Turvallisuutta viestivän olemuksensa kautta hän vahvistaa levollista ilmapiiriä, missä rauhoittuminen ei kuitenkaan tapahdu leikinlaskun kustannuksella, vaan sitä taitavasti viljellen.
Markon liikunnallisuus ja urheileva elämäntapa ovat vahvuuksia niin vapaa-ajalla kuin työssä, samoin hänen rauhallisuutensa. Tästä esimerkkinä jo kaksinkertainen Mölkky-pelin maailmanmestaruus. Marko viekin mielellään lapsia liikunnan pariin, sillä hän tietää kokemuksesta, että "liikkuva lapsi jaksaa ja voi paremmin". Perhetyöhön liittyvä Silta-koulutus on antanut lisää hyviä eväitä omaohjaajan työhön ja kohtaamisiin lasten ja perheiden kanssa. Marko pitää lapsista ja näkee jokaisen ihmisen olevan yhtä arvokas.

Susanna : Nuoriso- ja yhteisöohjaaja, opiskelee sosionomiksi

Susanna

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja, opiskelee sosionomiksi

Kasvatusalan opinnot ja rohkaiseva kokemus nuorten kanssa työskentelystä lastensuojelun sijaishuollossa avasi polun Susannalle Tähkän ohjaajaksi, jossa hän työn ohella jatkaa sosionomi-opintoja.

Susanna on valoisa nuori aikuinen, jonka vastuullinen tapa heittäytyä asioiden äärelle antaa lapsille ja nuorille esimerkin tekemisen meiningistä, missä kaikilla on tilaa olla mukana oppimassa. Susannan vahvuuksia ovat heittäytymisen lisäksi luovuus ja huumorintaju, jonka tuotoksena on helppo yhtyä myös hänen iloiseen nauruunsa arjen askareiden lomassa.
Susanna luo ympärilleen viihtyisyyttä ja Tähkässä hänet löytää usein jonkun asian äärellä järjestelemässä tai sisustamassa. Luonto ja musiikki ovat Suskulle tärkeitä voimavaroja niin vapaa-ajalla kuin työn äärellä lasten kanssa.

"Anna minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa, mitkä voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan."

Leena : Sosiaaliohjaaja, sosionomi

Leena

Sosiaaliohjaaja, sosionomi

Leena on kuntoutuksen  ja sosiaalialan ammattilainen, jolla on  yli 20 vuoden laaja-alainen työkokemus kehitysvammapsykiatriasta, yhteisöhoidosta ja seksuaaliohjauksesta. Näihin sisältyvien opintojen lisäksi Leenalla on myös perhetyön koulutus ja pitkä kokemus psykososiaalisen työn kentällä. Leenan erikoisosaamisaluetta ovat neuropsykiatrinen ja psykiatrinen hoitotyö, perhetyö sekä seksuaaliohjaus. Tähkässä Leena pitää tärkeänä mutkatonta yhteistyötä lasten ja nuorten perheiden sekä läheisverkoston kanssa kuin myös nuorten yksilöllistä huomiointia ja yhdessä tekemistä.  Toiminnallisena ihmisenä hän tykkää myös vetää erilaisia ryhmiä vaikka sienestyksestä jalkapalloon.

Leena on reipas ja  dynaaminen persoona, joka on helposti lähestyttävä ilopilleri.  Hän on Tähkän lapsiryhmässä ottanut mieluusti mummon roolin, joka remseän nuorekkaalla olemuksellaan luo ympärille hyvän tuulen ilmapiiriä.  Vapaa-ajalla Leena remontoi taloa, ulkoilee aktiivisesti luonnossa ja viihtyy perheen parissa.

Katja : Lähihoitaja, Silta-ohjaaja

Katja

Lähihoitaja, Silta-ohjaaja

Katjalla on pitkä työhistoria hoitajana varhaiskasvatuksessa sekä työkokemusta myös vanhus-, päihde- ja mielenterveystyöstä.
Siirtyminen lastensuojelun sijaishuollon kentälle oli luonteva askel kasvattajan tehtävissä, jossa hän ymmärtää arjen struktuurin, kodinomaisen kasvuympäristön ja lasten osallisuuden merkityksen, jossa oman elämän valmiuksia harjoitellaan arkeen kuuluvissa askareissa. Katja hyödyntää mielellään erilaista osaamistaan arjen ohjaustyössä, jossa myös hänen ravitsemusalan koulutus on makoisassa käytössä. Katjalle on tärkeää lasten ja nuorten yksilöllinen kohtaaminen ja sensitiivisyys, jossa on tilaa niin jämäkkyydelle kuin hauskalle höpsöttelylle ja huumorille.

Tähkässä Katja arvostaa sen myönteistä ilmapiiriä ja erityisesti luonnon kauneutta ja mahdollisuuksia luoda lapsille arjen keskelle virikkeitä ja pysähtymistä hetkeen yhdessä toisten kanssa.

Katja on tunnettu hersyvästä naurustaan ja luotettavana kanssakulkijana, joka luo ympärilleen yhteisen tekemisen meininkiä ja hyvän mielen säveliä. Hänen rakas harrastus on laulaminen ja kuorotoiminta EtCetera -lauluryhmässä sekä liikunta salilla tai GospelLattareissa.

”Onni on mielentila, asenne, minkä voi saavuttaa opettelemalla ja harjoittelemalla sitä juuri tässä hetkessä”.

Sue : sosionomi AMK, koulunkäynnin ohjaaja

Sue

sosionomi AMK, koulunkäynnin ohjaaja

Sue on tuore sosiaalialan ammattilainen, jolla on monipuolinen koulutus- ja työhistoria ihmisläheisissä työtehtävissä. Nuoruuden artesaani- ja ravintola-alan opintojen ja töiden jälkeen taiteellisen ja luovan Suen ammatillinen polku vei hyvinvointi- ja kauneudenhoitoalalle, jossa hän työskenteli vuosia yrittäjänä maskeerausalan  eri tehtävissä. Sosionomiopintojen jälkeen Suelle on kertynyt työkokemusta lastensuojelutyön lisäksi vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminnasta sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksesta. Siellä hän toteutti kehittämistyönä taidetoimintaa asumisyksikön asukkaille.

Sue on rauhallinen aikuinen ja perheenäiti, jonka vahvuudet tulevat esille läsnäolon, kuunteluntaidon  ja luovuuden kautta. Huumorin vaaliminen, myötätuntoinen lähestymistapa ja ratkaisukeskeinen orientaatio kuvaavat hänen työotetta. Luovien menetelmien käyttäminen on Suelle luonteva väline Tähkän arjessa, jossa hän voi  kasvattajan roolissa rohkaista lapsia ja nuoria ilmaisemaan itseään taidetoiminnan äärellä. Taideterapian ohjauksen opinnot innostavat Suea löytämään yhä uusia maisemia lastensuojelun sijaishuollon kentällä.

Tähkässä Sue arvostaa avointa keskusteluilmapiiriä, mukavia työkavereita sekä ihmis- ja luonnonläheisiä arvoja. Strukturoidun arjen turvallisessa sykkeessä lapset ja nuoret voivat saada hyviä elämän eväitä, missä Sue näkee merkityksellisenä voida olla yhdessä heidän kanssa kirjoittamassa osaa heidän ainutkertaista elämäntarinastaan Tähkässä.

Vapaa-ajalla Sue viettää aikaa perheen ja ystävien parissa. Musiikki, kirjoittaminen, kirjallisuus ja taiteilu antavat hänelle energiaa ja voimaa liikunnan lisäksi. Metsä on hänelle tärkeä palautumisen paikka.

”Lapsi tarvitsee siivet lentääkseen ja juuret turvakseen.”

Mira : Nuoriso- ja yhteisöohjaaja, tuntityöntekijä

Mira

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja, tuntityöntekijä

Miran ammatillisella polulla hänelle avautui uudelleenkoulutuksen myötä uusi työkenttä lastensuojelun sijaishuollossa, jossa hän ehti tehdä töitä useassa eri pienryhmäkodissa ennen kuin päätyi Tähkän yhteisöön vakituiseksi tuntityöntekijäksi vuonna 2021. Tähkässä Mira arvostaa mielen hyvinvointia ruokkivaa luontoympäristöä ja kulttuuria, jossa sen arvomaailma kohtaa oman näkemyksen turvallisesta ja toisia kunnioittavasta tavasta kohdata niin lapsia kuin työkentän toimijoita ja tiimin jäseniä.

Mira on koulutettu kokemusasiantuntija ja tukihenkilö, jolla on kokemusta kiusattujen nuorten kysymyksistä toimittuaan myös ohjaajana näiden vakavien kysymysten kanssa askaroiville nuorille ja heidän perheilleen. Miraa voikin luonnehtia tsempparina, joka on omien erilaisten elämänkokemustensa kautta esimerkki ei pelkästään taistelijana vaan lähimmäisenä, jonka valoisa elämänasenne vahvistaa kokemusta voimavaralähtöisen ajattelun merkityksestä hyvän ja onnellisen elämän mahdollistajana.

Mira on iloinen ja energinen perheenäiti ja työkaveri, jolta ei huumori ja nauru lopu. Vapaa-ajallaan hän nauttii ulkoilusta ja ajattomasta tekemisestä kahden alakouluikäisen lapsen, miehen ja koiran kanssa. Hän pitää matkailusta ja suhtautuu uteliaasti elämään, jossa sen sykettä on mukava seurailla vaikka istuskellen kahviloissa perheen kanssa.

”Erilaisuus on rikkautta ja sen tunnistaminen ja hyväksyminen kannattelee voimavarana elämässä.”

Anne : Lähihoitaja, laitoshuoltaja, tuntityöntekijä

Anne

Lähihoitaja, laitoshuoltaja, tuntityöntekijä

Anne on ystävällinen yökkö, joka huolehtii lasten ja nuorten turvallisesta yöstä Tähkässä ja huolittelee sen paikkoja yhtä sydämellisesti kuin saattelee lapsia aamulla koulutielle. Tarvittaessa hän tekee yövuoron myös naapurin Silmussa.

Annella on lastensuojelutyön lisäksi työkokemusta perhetyöstä lapsiperheiden kotipalvelussa sekä hoitotyöstä vanhusten ja kehitysvammaisten parissa.

Kasvattajan roolissa Annelle on tärkeä oikeudenmukaisuus ja tasapaino oikeuksien ja velvollisuuksien jakautumisessa kuten ongelmien ratkominen puhumalla. Järkevä kuluttaminen, ekologisuus, luonnon- ja eläintensuojelu, huolellisuus arjen käytännöllisten asioiden hoitamisessa ja kädentaidot ovat asioita, joiden opettaminen olisi hänestä jokaiselle lapselle hyödyllistä.

Annen vahvuuksia ovat kädentaidot, aloitteellisuus ja kyky kohdata empaattisesti toisia lähestyen. Lapset tietävät kokemuksesta, että hän on hyvä kuuntelija, jonka kanssa jutusteluhetket ennen nukkumaanmenoa rauhoittavat saamaan unen päästä kiinni.
Anne kokee, että Tähkässä saa olla ja työskennellä omaa persoonaa piilottamatta. Anne arvostaa tuttua työporukkaa, jolla on sydämen sivistystä. Hoitotyössä tärkeimmät työkalut ovat hänen mukaansa toista ihmistä kunnioittava asenne ja taito asettua ”samalle tasolle”, joiden omakohtainen oppiminen avaa oivalluksia työn merkityksellisyydestä.

Vapaa-ajalla Anne rentoutuu käsitöitä tehden, puutarhassa ja mökillä, missä seurana puolison lisäksi kulkee iäkäs kissarouva ”Kurppa”. Anne on naimisissa ja hänellä on kaksi aikuista lasta, joista esikoinen menehtyi nuorena. Perhe on iloissa ja suruissa suuri voimavara kuin myös luonto.

Tyyne : Pihakoira

Tyyne

Pihakoira

Rodultani olen tiibetinmastiffi, joka on tunnettu viisaudestaan ja kyvystä tulkita ihmisten ajatuksia. Koska olen laumanvartija, seuraan uteliaana pihapiirin elämää näköalapaikaltani pihalla sijaitsevassa tarhassa. Erityisesti pidän lempipaikastani eteisessä ja ulko-ovella haukun vieraat vain ilmoittaakseni, että meille on tulossa kyläilijöitä. Luonteeltani olen leikkisä ja nimeni mukaisesti olen rauhallinen ja ystävällinen. Viihdyn parhaiten ihmisten seurassa ja perustehtäväni on kuulua joukkoon ja huolehtia omalla koiramaisella tavallani siitä, että jokainen voisi viihtyä Tähkässä. Erityisen paljon pidän siitä, että saan osakseni silittelyä. Joka päivä minun kanssani kuljetaan teillä ja metsäpoluilla, missä ei koskaan ole tylsää.